Haber

CHP Milletvekili Kayıhan Pala, yanıtlanamayan sorular için Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuru yapılmasını istedi.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, milletvekillerinin ilgili bakanlıklara sunduğu soru önergelerinin eksik ve geç yanıtlanması veya yanıtlanmaması konusunda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığınız, yerine getirilmesi engellendiği için Kamu Denetçiliği Kurumu’na herhangi bir öneride bulundu mu? yükümlülükleri?” O sordu.

Kayıhan Pala, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sundu. Milletvekillerinin önergelerine eksik ve geç yanıt verilmesinin veya hiç yanıt verilmemesinin ilgili bakanlığın sorumluluğunu yerine getirmediğini gösterdiğini ifade eden Pala, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu’nu göreve çağırdı. Pala, soru önergesinde şunları söyledi:

“Seçilmiş Milletvekilleri, temsil durumu nedeniyle Anayasa’nın 98. maddesi uyarınca mevzuat açısından ikili bilgi edinme hakkına sahip olduğu gibi, Anayasa’nın 74. maddesi uyarınca genel bilgi edinme hakkına da sahiptir. Bu ikili başvuru konusu, milletvekilleri, 6328 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin oylarıyla seçilen Başdenetçilik hakkına sahiptir. Kurumsal Kurumlar Kanunu’nun 5’inci maddesi uyarınca, öneride bulunmak olarak belirtilen denetimin kapsamı, idareye, milletvekilleri adına yapılmalıdır.

Pala, Kurtulmuş’a şu soruları sordu:

“Cumhurbaşkan Yardımcıları ve Bakanların Anayasa’nın 98/5 maddesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri zorunlu ise, kendisine yöneltilen yazılı soru için verilen 15 günlük süre sonunda milletvekilinin kamu denetçisine başvurma hakkı var mıdır?” Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle Cumhurbaşkanı yardımcılarına ve bakanlara Kamu Denetçiliği Kurumu İnceleme, araştırma yapma ve idareye öneride bulunma şeklinde sıralanan denetimin kapsamı nasıldır, yaptırım yetkisi olmamasına rağmen tavsiye yetkisi nasıldır? Başkanlığınız, bakanlıklara yönelttikleri soruların cevaplanmaması ve temsil görevlerini yerine getirmelerinin engellenmesi nedeniyle Kamu Denetçiliği Kurumu’na öneride bulundu mu?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu